Realisatie

Het realiseren van een vastgoedproject is erg complex. Er zijn veel partijen bij betrokken. Om een dergelijk proces in goede banen te leiden is het belangrijk om een expert te hebben die dit proces kent en uw belangen op het gebied van geld, tijd en kwaliteit behartigt. Giesen Vastgoed & Advies kent dit proces als geen ander en weet welke organisatie en informatie nodig is om de risico’s van uw project te beheersen en de kansen te benutten. Wij spreken daarom ook vaak over procesmanagement in plaats van projectmanagement. Giesen Vastgoed & Advies werkt veelal met het principe: faseren, beheersen en beslissen. In elke fase van een project staan wij graag aan het roer om het proces aan te sturen en de beslissingen te nemen c.q. voor te leggen.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening kenmerkt zich door de volgende aspecten: doelmatig, vakkundig en pragmatisch. Wij sturen niet alleen het team met deskundige adviseurs aan, maar dagen ze ook uit om gezamenlijk een optimaal ontwerp te realiseren. Wij leveren een meerwaarde door altijd een goede balans te willen zoeken tussen enerzijds de financiële kaders en anderzijds de aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid en de toegevoegde waarde voor de eindgebruikers. Onze kennis op het gebied van projectontwikkeling is daarvoor zeker een meerwaarde.

We kunnen voor u de volgende diensten invullen:

  • Projectmanagement nieuwbouw van woningen en commercieel vastgoed
  • Projectmanagement van transformatie- en herontwikkelingsprojecten
  • Projectmanagement inrichtings- en interieurprojecten
  • Projectmanagement renovatie van woningen en commercieel vastgoed
  • Directievoering
  • Interim-management